Katılımcıların bir toplantı veya etkinlik için kaydolmalarını gerekli bulundurarak oturum öncesinde ve sırasında şunları yapabilirsiniz:

 • Toplantı veya etkinliğe kayıt olup olduklarını belirlemek için katılımcı listesini görüntüleme.

 • Toplantıya veya etkinliğe katılmadan önce, katılımcıların adlarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgileri alın.

 • Tek tek kayıt taleplerini kabul etme veya reddetme.

Birini kayıt gerektiren bir toplantıya veya etkinliğe davet ediyorsanız, aşağıdakini içeren e-posta iletisi daveti alır:

 • Kayıt parolası (belirttiğiniz bir parola dahil) toplantıyla ilgili bilgiler.

 • Toplantıya kaydolma bağlantısı.

Toplantınız veya etkinliğiniz için gerekli kaydı ayarlamak için:

1

Webex oturum > Toplantısı Planla veya Etkinlik Planla'> Planlamaseçeneklerinde gelişmiş seçenekleri göster öğesini > seçin.

2

Kayıt altında Katılımcı kaydını gerekli yap seçeneğiniseçin.


 

Kayıt, tekrar eden toplantılarla veya Toplantı sahibiden önce katıl seçeneği tercihse kullanılamaz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Webex Meetings events için Gelişmiş Planlama Seçenekleri.

 • Maksimum kayıt kişi sayısı olarak kayıtcap'si ayarlamak için lisans kapasitenizin altında bir sayı girin.
 • Bir toplantının veya etkinliğin yetkisiz erişimden güvenliğini sağlamak için Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak onayla'dan ayrıl. Ev sahibi, tüm kayıt isteklerini manuel olarak kabul eder veya reddeder. Daha fazla bilgi için bkz. Toplantı ve Etkinlik Kayıt İsteklerini Kabul Etme veya Reddetme.

   

  Bu onay kutusunun işaretini kaldırıyorsanız ve katılımcı toplantı veya etkinlik başladıktan sonra kaydolsa, kayıt onayı e-postası alan ve toplantı parolasını sağlayana dek toplantıya kat katılımcılar toplantıya katamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Toplantı ve Etkinlik Kaydı İsteklerini Kabul Etme veya Reddetme.

 • Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak onayla onay kutusunu işaretlerseniz ve toplantı veya etkinlik başladıktan sonra bir katılımcı kaydolsa, katılımcı parolayı girmeden toplantıya veya etkinliğe hemen katılabilir.
3

(İsteğe bağlı) Her bir katılımcı hakkında ek bilgiler almak üzere kayıt formunu özelleştirmek üzere Şu adımları uygulayın: Webex Meetings ve Kayıt Webex Events (yeni) Kayıt Formu.

4

Planla 'yatıklayın.