Katılımcıların bir toplantı için kaydolmalarını gerekli olduğunda, toplantı öncesinde ve sırasında şunları yapabilirsiniz:

 • Toplantıya kayıt olup olduklarını belirlemek için katılımcı listesini görüntüleme.

 • Toplantıya katılmalarına izin başlamadan önce, katılımcıların adlarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgileri alın.

 • Tek tek kayıt taleplerini kabul etme veya reddetme.

Birini kayıt gerektiren bir toplantıya davet ediyorsanız, aşağıdakini içeren davet e-posta iletisi alır:

 • Kayıt parolası (belirttiğiniz bir parola dahil) toplantıyla ilgili bilgiler.

 • Toplantıya kaydolma bağlantısı.

Toplantınız için gerekli kaydı ayarlamak için:

1

Meetings hesabınızla oturum açın, ardından Toplantılar > > Planlama seçenekleri > öğesiniseçin.

2

Kayıt altında Katılımcı kaydını gerekli yap seçeneğiniseçin.


 

Toplantı kaydı, tekrarlanan toplantılarda veya Toplantı sahibiden önce katıl seçeneği tercih seçilmişse kullanılamaz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex Toplantısı Planlama.

 • Bir toplantıyı yetkisiz erişimden korumak için Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak onayla onay kutusunu işaretlenmemiş olarak bırakın. Ev sahibi, tüm kayıt isteklerini manuel olarak kabul eder veya reddeder. Daha fazla bilgi için Bkz. Toplantı Kayıt İsteklerini Kabul Etme veya Reddetme.

   

  Bu onay kutusunun işaretini kaldırıyorsanız ve katılımcı toplantı başladıktan sonra kaydolsa, kayıt onayı e-postası alan ve toplantı parolasını sağlayana dek toplantıya kat katılımcılar toplantıya katamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Toplantı Kayıt İsteklerini Kabul Etme veya Reddetme.

 • Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak onayla onay kutusunu işaretlerseniz ve toplantı başladıktan sonra bir katılımcı kaydolsa, katılımcı parolayı sağlamadan toplantıya hemen katılabilir.
3

(İsteğe bağlı) Her bir katılımcı hakkında ek bilgiler almak üzere kayıt formunu özelleştirmek üzere Toplantı Kayıt Formunu Özelleştir 'de yer alan adımlarıtamamlayın.

4

Planla 'yatıklayın.