1

Görünümde kilitlemek istediğiniz katılımcının videosuna dokunun.

2

Katılımcının videosunu kilitlemek Için benim için PIN 'e dokunun .

Toplantı sahibi sizseniz, toplantıdaki herkes için katılımcının videosunu kilitleyebilecek herkes için PIN 'e dokunun.


 

Toplantı sahibi bir katılımcıdan videoyu zaten kilitlemişse, katılımcılar videoyu başka bir kişi üzerinde kilitleyemez.

Videosunu kilitlediğiniz katılımcının adının yanında bir PIN simgesi görünür.
3

Katılımcı videosunun kilidini açmak için katılımcıya dokunun ve ardından benim için Al veya herkes için ayır 'a dokunun.

1

Kılavuz görünümünde, görünümde kilitlemek istediğiniz katılımcının videosuna dokunun.

2

Katılımcıların videosunu kilitlemek için benim için videoyu kilitle 'ye dokunun .

Toplantı sahibi sizseniz, toplantıdaki herkes için katılımcının videosunu kilitlemek amacıyla video kilitle 'ye dokunun.


 

Toplantı sahibi bir katılımcıdan videoyu zaten kilitlemişse, katılımcılar başkalarının videosunu kilitleyemez.

Videosunu kilitlediğiniz katılımcının adının yanında bir PIN simgesi görünür.
3

Katılımcı videosunun kilidini açmak için katılımcıya dokunun ve ardından video kilidi aç veya herkes için videonun kilidini Aç 'a dokunun.