1

Çağrı sırasında Daha Fazla öğesini tıklatın.

Çağrı kaydı seçeneklerini görmüyorsanız Her zaman Çağrı Kaydı ortamıyla yapılandırıldık demektir. Çağrı sırasında kaydın devam ediyor olduğunu göstergesini göreceğiz.


 

Yöneticinizin sizi nasıl ayarlay yaptığına bağlı olarak, bir kayıt başlatıldısa sesli duyuru veya bip sesi de duyabilirsiniz.

Bir duraklatma seçeneği görüyorsanız, Çağrı Kaydında Her Zaman Duraklat/Sürdür Destek ortamındasınız ve sonraki adımı takip edin.

2

Kaydı geçici olarak duraklatmak için Duraklat'ı tıklatın.

Kaydın duraklatıldıklarının göstergesini göreceğiz. Kaydı tekrar sürdürmeye hazır olduğunda Kaydı sürdür'e tıkabilirsiniz.


Telefon hizmetiniz bir müşteri tarafından hizmet sağlayıcı, şu kayıt seçenekleri de vardır:

  • Talep Üzerine-Bir çağrı başladığında, çağrı kaydı bir sunucuda otomatik olarak başlar. Kaydı başlat'abassanız çağrı kaydı sunucuda depolanır. Kaydı duraklatabilir ve sürdürabilirsiniz.

  • Kullanıcının Başlattığı Başlatma ile Talep Üzerine - Bu mod, çağrı kaydını istediğiniz zaman başlatmanız, durdurmanız, duraklatmave sürdürmenizi sağlar. Bir kayıt her başlatılamadı. Sunucuya ayrı bir kayıt kaydedilir.

1

Çağrı sırasında Daha Fazla ve ardından Kaydı başlat öğesinitıklatın.

Çağrı kaydı seçeneklerini görmüyorsanız Her zaman Çağrı Kaydı ortamıyla yapılandırıldık demektir. Çağrı sırasında kaydın devam ediyor olduğunu göstergesini göreceğiz.

Bir ses kaydın başlat olduğunu ve kaydın devam ediyor olduğunu size duyurmak için çağrı penceresinde bir göstergenin aç olduğunu duyurur.

2

Çağrıyı kaydetmeyi tamam tamamlasanız Daha fazla ve ardındanKaydetmeyi durdur 'atıklayın.

1

Çağrı sırasında Daha Fazla öğesine dokunun.

Çağrı kaydı seçeneklerini görmüyorsanız Her zaman Çağrı Kaydı ortamıyla yapılandırıldık demektir. Çağrı sırasında kaydın devam ediyor olduğunu göstergesini göreceğiz.


 

Yöneticinizin sizi nasıl ayarlay yaptığına bağlı olarak, bir kayıt başlatıldısa sesli duyuru veya bip sesi de duyabilirsiniz.

Bir duraklatma seçeneği görüyorsanız, Çağrı Kaydında Her Zaman Duraklat/Sürdür Destek ortamındasınız ve sonraki adımı takip edin.

2

Kaydı geçici olarak duraklatmak için Duraklat'a dokunun.

Kaydın duraklatıldıklarının göstergesini göreceğiz. Kaydı tekrar sürdürmeye hazır olduğunda Kaydı sürdür'e tıkabilirsiniz.


Telefon hizmetiniz bir müşteri tarafından hizmet sağlayıcı, şu kayıt seçenekleri de vardır:

  • Talep Üzerine-Bir çağrı başladığında, çağrı kaydı bir sunucuda otomatik olarak başlar. Kaydı başlat'abassanız çağrı kaydı sunucuda depolanır. Kaydı duraklatabilir ve sürdürabilirsiniz.

  • Kullanıcının Başlattığı Başlatma ile Talep Üzerine - Bu mod, çağrı kaydını istediğiniz zaman başlatmanız, durdurmanız, duraklatmave sürdürmenizi sağlar. Bir kayıt her başlatılamadı. Sunucuya ayrı bir kayıt kaydedilir.

1

Çağrı sırasında Daha Fazla öğesine ve ardından Kaydı başlat öğesinedokunun.

Çağrı kaydı seçeneklerini görmüyorsanız Her zaman Çağrı Kaydı ortamıyla yapılandırıldık demektir. Çağrı sırasında kaydın devam ediyor olduğunu göstergesini göreceğiz.

Bir ses kaydın başlat olduğunu ve kaydın devam ediyor olduğunu size duyurmak için çağrı penceresinde bir göstergenin aç olduğunu duyurur.


 

Gösterge üç saniye sonra kaybolur, ancak çağrı penceresinde herhangi bir yere dokunarak kayıt sırasında istediğiniz zaman geri getirebilirsiniz.

2

Çağrıyı kaydetmeyi tamam tamamla seçeneğine ve ardından Kaydetmeyidurdur'adokunun.