1

Toplantılara gidin

This image 420217-3.jpg is not available in preview/cisco.com

ve toplantı takvimi bir toplantıya katıl alanını bulun.

Bir toplantı alanına katılma
2

Şunlardan birini yapın:

 • Alana toplantı davetinden toplantı numarası girin.

  Sorulursa toplantı parolasını girin. Toplantı parolasını toplantı davetinde bulabilirsiniz.

 • Toplantı davetinden veya alandaki herhangi bir standart video adresinden video adresini girin.

  Bir örnek video adresi aşağıdadır.

  Toplantıya katılmak için bir parola girmeniz istenirse alfasayısal toplantı parolasını girin. Parolayı toplantı davetinde bulabilirsiniz.

  Yöneticiniz, kuruluşunuzu bir toplantıya katılmak için video adresi yerine bir toplantı numarası artı bir önek, sonek veya her ikisini birden girmek için etkinleştirmişse aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi video adresi yerine toplantı numarası kısayolunu buraya girebilirsiniz:

  • Toplantı numarası ise 987654321ve yöneticiniz * 77 * için bir ön ek belirtmişse , * 77 * 987654321 girerek toplantıya katılabilirsiniz.

  • Toplantı numarası ise 987654321ve yöneticiniz # ' ın bir sonekini belirtmişse , 987654321 # girerek toplantıya katılabilirsiniz .

  • Toplantı numarası ise 987654321ve yöneticiniz hem * 77 * ön ekinin hem de # sonekinin gerekli olduğunu belirtmişse , * 77 * 987654321 # girerek toplantıya katılabilirsiniz.

  Dizüstü bilgisayarınız veya mobil cihazınız zaten bir video cihazına bağlıysa bu cihaz toplantıya da katılır. Bu özellik, yalnızca buluta kayıtlı Webex Oda veya masa cihazları için kullanılabilir.