Toplantı Sahibi Hesapları için İş Birliği Toplantı Odalarını Etkinleştirme

İnsanların video sistemlerinden katılabilmesi için İş Birliği Toplantı Odaları’nı etkinleştirebilirsiniz.

Yalnızca Webex Meetings kullanıcılar ve Webex Events panel listeleri video sisteminden katılabilir.


Şu anda Fedrampa platformu şu anda video platformu 1 ' i kullandığından video sistemleri Fedrampa platformunda Webex Events katılamaz.

1

Site Yönetimi’nde oturum açın, Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıyı Düzenle öğesine gidin ve bir kullanıcı seçin.

2

Ayrıcalıklar bölümünde işBirliği toplantı odasını kontrol edin.

3

Güncelle'yi seçin.

İşbirliği Toplantı Odaları Seçeneklerini Belirleme


Webex Meetings şifrelenir. Şifreli oda ve masa cihazlarıyla Webex Meetings bağlanan katılımcılar güvenli kalır ve şifrelenmemiş Oda ve masa cihazlarıyla bağlanan katılımcılardan etkilenmez.

1

Webex site yönetimi oturum açın ve yapılandırma > ortak site ayarları > Seçenekler'e gidin.

2

Bulut iş Birliği toplantı odası seçeneklerinde,<meeting_number>@webex. com gibi toplantı daveti e-postalarında görünen sayısal bir çağrı dizesi yapılandırmak için pilot numarası kullan 'ı işaretleyin.

Bu bölümü işaretlemeden bırakırsanız sonuçta kullanıcılar toplantılara ve panelistler etkinliklere e-posta davetinde görünen, sistem tarafından oluşturulmuş, siteye özgü pilot URL’yi çevirerek katılır.

3

Metin kutusunu değiştirerek pilot numarasını ayarlayın.

Yeni veya güncellenmiş pilot numaraları, seçilen numarayla tam olarak eşleşmelidir.

4

Güncelle'yi seçin.

Video Geri Aramayı Etkinleştirme

Webex Meetings kullanıcıların ve Webex Events panel listelerinin video sistemlerinden katılmasını kolaylaştırmak için Görüntülü Çağrı geri 'yi etkinleştirebilirsiniz.

 • Webex Meetings mobil uygulama kullanıcıları, akıllı telefon veya tabletlerinde (iOS ve Android) bir düğmeye dokunarak toplantıya katılabilir.

 • Masaüstü toplantı kullanıcıları ve etkinlik panelistleri, sesli geri aramaya benzer şekilde video sistemlerine görüntülü çağrı alabilir.

Başlamadan önce

Webex sitenizi Webex Ses veya Bulut Bağlantılı Ses ile yapılandırın.

1

Sol navigasyon çubuğunda, Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler öğesini seçin.

2

Bulut İş Birliği Toplantı Odaları Seçenekleri bölümünde Video geri aramayı etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

3

Kullanıcıların toplantılara veya etkinliklere katılmak için 1 seçeneğine basması gerekir:

 • Şuna basılmadan: "1"
 • Şuna basılması gerekir: "1"

 
Webex Meetings uygulaması 39,8 ve sonraki sürümleri üzerindeki kullanıcılar, video sistemlerini Tercihler video sistemi ara altında 1 ' i kullanmadan veya video sistemimi > > araymaksızınbağlamayı seçebilir.
4

Güncelle'yi seçin.

Maksimum Video Bant Genişliğini Ayarlama

Toplantı içi video için maksimum video kare hızını değiştirebilirsiniz; varsayılan 15 fps'dir. Bu seçenek, yalnızca Webex Meetings ve Webex Events sitelerinde kullanılabilir.

1

Sol navigasyon çubuğunda, Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler öğesini seçin.

2

Site Seçenekleri bölümünde, Maksimum video bant genişliğini şuna ayarla: listesinde aşağıdaki ayarlardan birini seçin:

 • Düşük (5 fps, orta çözünürlük)

 • Orta (15 fps, yüksek çözünürlük)

 • Yüksek (30 fps, yüksek çözünürlük)

3

Güncelle'yi seçin.

Toplantı Sahibi Hesapları için İş Birliği Toplantı Odalarını Etkinleştirme

İnsanların video sistemlerinden katılabilmesi için İş Birliği Toplantı Odaları’nı etkinleştirebilirsiniz.

Yalnızca Webex Meetings kullanıcılar ve Webex Events panel listeleri video sisteminden katılabilir.


Şu anda Fedrampa platformu şu anda video platformu 1 ' i kullandığından video sistemleri Fedrampa platformunda Webex Events katılamaz.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde Kullanıcılar’a gidin ve ardından İşbirliği Toplantı Odasının etkinleştirileceği kullanıcıyı seçin.

2

Hizmetler bölümünde, Toplantı 'ı seçin .

3

Ayarlarını değiştirmek için Webex sitesini seçin ve Kullanıcı ayrıcalıkları 'na tıklayın.

4

Toplantılara video sistemlerinden katıl onay kutusunu işaretleyin.

5

Kaydet'i seçin.

İşbirliği Toplantı Odaları Seçeneklerini Belirleme


Katılımcılar toplantılara şifrelenmemiş TelePresence cihazlarından katıldığında ilişkili Webex toplantısı şifrelenmez.

1

https://admin.webex.com uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarını değiştirmek için Webex sitesini seçin ve ardından siteyi Yapılandır 'ı seçin.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Site Seçenekleri öğesini seçin.

4

Bulut iş Birliği toplantı odası seçeneklerinde,<meeting_number>@webex. com gibi toplantı daveti e-postalarında görünen sayısal bir çağrı dizesi yapılandırmak için pilot numarası kullan 'ı işaretleyin.

Bu bölümü işaretlemeden bırakırsanız sonuçta kullanıcılar toplantılara ve panelistler etkinliklere e-posta davetinde görünen, sistem tarafından oluşturulmuş, siteye özgü pilot URL’yi çevirerek katılır.

5

Metin kutusunu değiştirerek pilot numarasını ayarlayın.

Yeni veya güncellenmiş pilot numaraları, seçilen numarayla tam olarak eşleşmelidir.

6

Güncelle'yi seçin.

Video Geri Aramayı Etkinleştirme

Webex Meetings kullanıcıların ve Webex Events panel listelerinin video sistemlerinden katılmasını kolaylaştırmak için Görüntülü Çağrı geri 'yi etkinleştirebilirsiniz.

 • Webex Meetings mobil uygulama kullanıcıları, akıllı telefon veya tabletlerinde (iOS ve Android) bir düğmeye dokunarak toplantıya katılabilir.

 • Masaüstü toplantı kullanıcıları ve etkinlik panelistleri, sesli geri aramaya benzer şekilde video sistemlerine görüntülü çağrı alabilir.

Başlamadan önce

Webex sitenizi Webex Ses veya Bulut Bağlantılı Ses ile yapılandırmalısınız.

1

https://admin.webex.com uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarını değiştirmek için Webex sitesini seçin ve ardından siteyi Yapılandır 'ı seçin.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Site Seçenekleri öğesini seçin.

4

Bulut İş Birliği Toplantı Odaları Seçenekleri bölümünde Video geri aramayı etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

5

Kullanıcıların toplantılara veya etkinliklere katılmak için 1 seçeneğine basması gerekir:

 • Şuna basılmadan: "1"
 • Şuna basılması gerekir: "1"

 

Webex Meetings uygulaması 39,8 ve sonraki sürümleri üzerindeki kullanıcılar, video sistemlerini Tercihler video sistemi ara altında 1 ' i kullanmadan veya video sistemimi > > araymaksızınbağlamayı seçebilir.

6

Güncelle'yi seçin.

Maksimum Video Bant Genişliğini Ayarlama

Toplantı içi video için maksimum video kare hızını değiştirebilirsiniz; varsayılan 15 fps'dir. Bu seçenek, yalnızca Webex Meetings ve Webex Events sitelerinde kullanılabilir.

1

https://admin.webex.com uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarını değiştirmek için Webex sitesini seçin ve ardından siteyi Yapılandır 'ı seçin.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Site Seçenekleri öğesini seçin.

4

Site Seçenekleri bölümünde, Maksimum video bant genişliğini şuna ayarla: açılır listesinde aşağıdaki ayarlardan birini seçin:

 • Düşük (5 fps, orta çözünürlük)

 • Orta (15 fps, yüksek çözünürlük)

 • Yüksek (30 fps, yüksek çözünürlük)

5

Güncelle'yi seçin.