Можете да се обадите на някой от вашия Любими, Наскоро, или Указател списък. Можете също да въведете техния номер в Търсене или набиране поле.


Търсенето в директория връща максимум 100 записа.

Можете да се обаждате само на един човек или на заседателна зала в даден момент от вашия устройство на стаята.

Обадете се от вашия указател

1

Отвори Меню за повиквания като изберете Повикване с дистанционното управление Добре бутон или чрез натискане на зеления бутон на дистанционното.


2

Използвайте курсорните клавиши на дистанционното управление, за да навигирате между тях Любими, Наскоро, и Указател и след това надолу в един от списъците.


3

Изберете контакт, като натиснете Добре на дистанционното управление. В менюто за повикване натиснете Добре или зеленото Повикване бутон на дистанционното управление, за да извършите повикването.


Редактирайте контакт, преди да извършите повикване

1

Отвори Меню за повиквания като изберете Повикване с дистанционното управление Добре бутон или чрез натискане на зеления бутон на дистанционното.


2

Използвайте курсорните клавиши на дистанционното управление, за да навигирате между тях Любими, Наскоро, и Указател и след това надолу в един от списъците. Изберете контакт, като натиснете Добре на дистанционното управление, за да отворите менюто за повиквания.

3

Използвайте курсорните клавиши на дистанционното управление, за да навигирате до Повече ▼ (···) и натиснете Добре. Придвижете се надолу до Редактиране и обаждане и натиснете Добре.

4

След като редактирате записа, натиснете зеленото Повикване бутон на дистанционното управление, за да извършите повикването.


Обадете се с номер или видео адрес

1

Отвори Меню за повиквания като изберете Повикване с дистанционното управление Добре бутон или чрез натискане на зеления бутон на дистанционното. Използвайте клавишите на курсора, за да се придвижите до Търсене или набиране поле и натиснете Добре.


2

Ако искате да се обадите на някого извън вашия указател или на някой, чийто номер знаете, изберете 123 и въведете техния номер. Можете също да въведете видео адрес, за да се присъедините или да започнете насрочена среща. Придвижете се надолу до клавиатурата и изберете знаци, като натиснете Добре на дистанционното управление.


3

Натиснете зеленото Повикване бутон на дистанционното управление, за да извършите повикването. Можете също да навигирате до Повикване икона и натиснете Добре.