Du kan ringe til en person fra din liste med favoritter, seneste eller telefonbog. Du kan også indtaste deres nummer i feltet Søg eller opkald.


Søgning i telefon returnerer maksimalt 100 poster.

Du kan kun ringe til én person eller ét mødelokale ad gangen fra din lokaleenhed.

Foretag et opkald fra din adressebog

1

Åbn Opkaldsmenuen ved at vælge Ring op Med fjernbetjeningens OK knap, eller ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen.


2

Brug markørtasterne på fjernbetjeningen til at navigere mellem Favoritter, Seneste og Telefonbog og derefter ned i en af listerne.


3

Vælg en kontakt ved at trykke på OK på fjernbetjeningen. Gå til menuen Opkald, tryk på OK eller den grønne knap Opkald på fjernbetjeningen for at foretage et opkald.


Rediger en kontakt, før du laver et opkald

1

Åbn menuen Opkald ved at vælge Opkald med fjernbetjeningens OK-knap eller ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen.


2

Brug markørtasterne på fjernbetjeningen til at navigere mellem Favoritter, Seneste og Telefonbog og derefter ned i en af listerne. Vælg en kontakt ved at trykke på OK på fjernbetjeningen for at åbne opkaldsmenuen.

3

Brug markørtasterne på fjernbetjeningen til at navigere til Mere (···) , og tryk på OK. Naviger ned til Rediger og ring og tryk på OK.

4

Når du har redigere angivelsen, skal du trykke på den grønne knap Opkald på fjernbetjeningen for at foretage et opkald.


Foretag et opkald med et nummer eller en videoadresse

1

Åbn menuen Opkald ved at vælge Opkald med fjernbetjeningens OK-knap eller ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen. Brug markørtasterne til at navigere til Søg eller opkald feltet, og tryk på OK.


2

Hvis du vil ringe til en person, der ikke er i din telefonbog, eller en, hvis nummer, du kender, skal du vælge 123 og angive vedkommendes nummer. Du kan også indtaste en videoadresse for at deltage i eller starte et planlagt møde. Naviger ned til tastaturet og vælg tegn ved at trykke på OK på fjernbetjeningen.


3

Tryk på den grønne knap Opkald på fjernbetjeningen for at foretage et opkald. Du kan også gå til ikonet Opkald og trykke på OK.