Sık Kullanılanlar, Son Aramalar veya Dizin listenizden birini arayabilirsiniz. Ara veya Çevir alanında bir telefon numarası da girebilirsiniz.


Bir dizin aramasında en fazla 100 giriş döndürülür.

Oda cihazınızdan aynı anda sadece tek bir kişiyi veya toplantı odasını arayabilirsiniz.

Dizininizden Çağrı Yapma

1

Ara menüsünü Ara'yı seçerek açın Uzaktan kumandanın Tamam düğmesine basarak veya uzaktan kumandadaki yeşil düğmeye basarak.


2

Uzaktan kumandadaki İmleç tuşlarını kullanarak Sık Kullanılanlar, Son Aramalar ve Dizin arasında gezinin ve ardından listelerden birinde aşağı inin.


3

Uzaktan kumandada Tamam tuşuna basarak bir kişi seçin. Çağrı yapmak için çağrı menüsünde Tamam düğmesine veya uzaktan kumandadaki yeşil renkli Ara düğmesine basın.


Çağrı Yapmadan Önce Kişiyi Düzenleme

1

Uzaktan kumandanın Tamam ile Arama seçeneğini seçerek Arama menüsünü açın. düğmesine veya uzaktan kumandadaki yeşil düğmeye basarak.


2

Uzaktan kumandadaki İmleç tuşlarını kullanarak Sık Kullanılanlar, Son Aramalar ve Dizin arasında gezinin ve ardından listelerden birinde aşağı inin. Çağrı menüsünü açmak için uzaktan kumandada Tamam düğmesine basarak bir kişi seçin.

3

Daha fazla (···) bölümüne gitmek için uzaktan kumandada İmleç tuşlarını kullanın ve Tamam'a basın. Düzenle ve Ara 'ye gidin ve Tamam'ya basın.

4

Girişi düzenledikten sınra, çağrı yapmak için uzaktan kumandada yeşil Ara düğmesine basın.


Numara veya Video Adresiyle Çağrı Yapma

1

Uzaktan kumandanın Tamam düğmesiyle Arama seçeneğini seçerek Arama menüsünü açın. düğmesine veya uzaktan kumandadaki yeşil düğmeye basarak. Arama veya arama alanına gitmek için İmleç tuşlarını kullanın ve Tamam tuşuna basın.


2

Dizininiz dışındaki veya numarasını bildiğiniz birini aramak istiyorsanız, 123 seçin ve numarayı girin. Zamanlanmış bir toplantıya katılmak veya toplantı başlatmak için bir video adresi de girebilirsiniz. Klavyede aşağı doğru ilerleyin ve uzaktan kumandada Tamam tuşuna basarak karakterleri seçin.


3

Çağrı yapmak için uzaktan kumandadaki yeşil renkli Çağrı düğmesine basın. Ayrıca Çağrı simgesine gidebilir ve Tamam düğmesine basabilirsiniz.