Намерете ключа на хоста на вашия Webex сайт

От вашия уебекс сайт на Cisco изберете събрания и след това щракнете върху заглавието на събранието, което сте домакини.

Можете да видите ключа на хоста в раздела "Информация за събрание" на подробностите за събранието.

Ако копирате таблиците за събрание, като щракнете върху иконата копиране , ключ за хост няма да бъде копиран.

Намерете хост ключа в Microsoft Outlook

1

От календара на Microsoft Outlook отворете събранието, което планирахте, с помощта на Webex Scheduler.


 

Събранията в календара на Microsoft Outlook, които не са били планирани с Webex Scheduler, няма да имат тази информация.

2

В секцията Webex на лентата щракнете върху Информация за хост .

3

Щракнете върху OK , за да затворите полето.

Можете също да отворите информацията за събранието във вашия Webex сайт, като щракнете върху връзката в долната част на подробностите за събранието.