מצא את מפתח מארח לפגישה מתוזמנת

מצא את מפתח מארח אתר Webex שלך

מאתר אתר Webex שלך, בחר לוח שנה ולאחר מכן לחץ על כותרת הפגישה שאתה מארח.

אתה יכול לראות את מפתח מארח ב- מידע לפגישה חלק בפרטי הפגישה.

אם תעתיק את טבלאות הפגישות על ידי לחיצה על העתק סמל, מפתח מארח לא יועתק.

מצא את מפתח מארח ב- Microsoft Outlook

1

מלוח השנה של Microsoft Outlook , פתח את הפגישה שתזמנת באמצעות מתזמן Webex .


 

פגישות בלוח השנה של Microsoft Outlook שלא תזמנת עם Webex Scheduler אין מידע זה.

2

פתח את העדפות Webex.

3

ב- מתזמן Cisco Webex לוח, בחר הגדרות מתקדמות .

מפתח מארח שלך מופיע ב- מידע מארח סעיף.