איתור מפתח המארח עבור פגישה מתוזמנת

מצא את מפתח המארח באתר Webex שלך

1

מאתרWebex שלך , בחר לוח שנה ולאחר מכן לחץ על כותרת הפגישה שאתה מארח.

באפשרותך לראות את מפתח המארח במקטע פרטי פגישה של פרטי הפגישה.

אם תעתיק את טבלאות הפגישה על-ידי לחיצה על סמל העתק , המפתח המארח לא יועתק.

איתור המפתח המארח ב- Microsoft Outlook

1

מלוח השנה שלך ב- Microsoft Outlook, פתח את הפגישה שתזמנת באמצעות מתזמן Webex .


 

פגישות בלוח השנה של Microsoft Outlook שלא תזמנת באמצעות מתזמן Webex אינן כוללות מידע זה.

2

בחר העדפותWebex.

3

בחלונית מתזמן Webex של Cisco, בחר הגדרותמתקדמות.

מפתח המארח שלך מופיע במקטע מידע על המארח.