Finn vertsnøkkel for et planlagt møte

Finn vertsnøkkel på Webex-nettsted ditt

Fra Webex-nettsted ditt velger du Kalender og klikk deretter på tittelen på møtet du er vert for.

Du kan se vertsnøkkel i Møteinformasjon delen av møtedetaljene.

Hvis du kopierer møtetabellene ved å klikke på Kopier -ikonet, blir ikke vertsnøkkel kopiert.

Finn vertsnøkkel i Microsoft Outlook

1

Åpne møtet du planla ved hjelp av Webex Scheduler, fra Microsoft Outlook -kalenderen.


 

Møter i Microsoft Outlook -kalenderen som du ikke har planlagt med Webex Scheduler, har ikke denne informasjonen.

2

Åpne Webex-innstillinger.

3

I Cisco Webex Scheduler panel, velger du Avanserte innstillinger .

vertsnøkkel vises i Vertsinformasjon delen.