Znajdź klucz prowadzącego zaplanowanego spotkania

Znajdź klucz hosta w witrynie Webex

W witrynie Webex wybierz Kalendarz a następnie kliknij tytuł spotkania, które prowadzisz.

Klucz prowadzącego jest widoczny w Informacje o spotkaniu sekcji szczegółów spotkania.

Jeśli skopiujesz tabele spotkań, klikając przycisk Kopiuj ikona, klucz prowadzącego nie zostanie skopiowany.

Znajdź klucz hosta w Microsoft Outlook

1

W kalendarzu Microsoft Outlook otwórz spotkanie zaplanowane przy użyciu harmonogramu Webex .


 

Spotkania w kalendarzu Microsoft Outlook , które nie zostały zaplanowane za pomocą narzędzia Webex Scheduler, nie zawierają tych informacji.

2

Otwórz Preferencje Webex.

3

W Cisco Webex Scheduler panelu, wybierz Ustawienia zaawansowane .

Klucz prowadzącego jest wyświetlany w polu Informacje o gospodarzu sekcji.