Nájdite kľúč hostiteľa pre naplánované stretnutie

Nájdite kľúč hostiteľa na svojej webovej lokalite Webex

Na svojej webovej lokalite Webex vyberte Kalendár a potom kliknite na názov schôdze, ktorú organizujete.

Môžete vidieť hostiteľský kľúč v Informácie o stretnutí časť podrobností o stretnutí.

Ak skopírujete zasadacie stoly kliknutím na Kopírovať ikonu, hostiteľský kľúč sa neskopíruje.

Nájdite kľúč hostiteľa v programe Microsoft Outlook

1

V kalendári Microsoft Outlook otvorte schôdzu, ktorú ste naplánovali pomocou Webex Scheduler.


 

Stretnutia v kalendári Microsoft Outlook, ktoré ste nenaplánovali pomocou plánovača Webex, tieto informácie neobsahujú.

2

Vyberte Predvoľby Webex.

3

V Cisco Webex Scheduler panel, vyberte Pokročilé nastavenia.

Váš hostiteľský kľúč sa zobrazí v Informácie o hostiteľovi oddiele.