За да почистите екрана на дъската, избършете го с мека суха кърпа - предоставена е кърпа за почистване. Като алтернатива можете да използвате и всяка обикновена кърпа за екран на алкохолна основа.

Платката е създадена за редовна офис употреба и не е предназначена за използване в стерилни среди. Ако искате да дезинфекцирате дъската си, използвайте изопропилов алкохол. Не дезинфекцирайте писалките на дъската, защото това може да повреди върха им.


Не използвайте други почистващи продукти, като многофункционални почистващи препарати, тъй като те могат да разтворят защитното покритие на екрана