Pro všechny produkty společnosti Cisco doporučujeme používat měkký hadřík, který nepouští vlákna, a vyhnout se jakýmkoli abrazivním nebo hrubým materiálům. Před čištěním se rovněž doporučuje odpojit zařízení od sítě.

Čištění dotykových skleněných povrchů

Při běžném čištění otřete povrch deskových, stolních a dotykových ovladačů měkkým suchým hadříkem nebo použijte normální utěrku na obrazovku na bázi alkoholu. Pro účely dezinfekce naneste na čistý měkký hadřík 70% roztok isopropylalkoholu a jemně povrch otřete. Nestříkejte přípravek přímo na zařízení. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, aerosolové spreje ani bělidla. Nedoporučujeme jiné roztoky pro naše skleněné povrchy, protože mohou rozpustit ochrannou vrstvu na obrazovce.

Čištění nedotykových monitorů

Pro běžné čištění otřete povrch výrobků řady MX a Room pomocí malého množství čisticích prostředků bez obsahu alkoholu na měkký, čistý hadřík, který nepouští vlákna. Povrch jemně otřete.

Nepoužívejte aceton, toluen ani alkohol, protože způsobují chemické poškození polarizátoru obrazovky.

Čištění plastových a kovových dílů a skříní

Nejprve naneste malé množství čisticího prostředku bez obsahu alkoholu na měkký, čistý hadřík, který nepouští vlákna. Jemně otřete povrch. Na plastové a kovové části zařízení nepoužívejte 70% isopropylalkohol, protože by mohlo dojít k odbarvení nebo zakalení součástí a potenciálně ke zhoršení integrity součástí v průběhu času.

Pokud je vyžadována dezinfekce plastu a kovu, lze na vlastní riziko použít 70% isopropylalkohol.

Čištění textilií a tkanin

Na textilní přední strany našich výrobků doporučujeme používat pouze měkký suchý hadřík. V případě potřeby dezinfekce doporučujeme látkový potah zcela odstranit (pokud je to možné). Z aktuálních videozařízení Room Kit nebo Room Kit Mini není možné odstranit látku.


Na poškození produktů Cisco v důsledku čištění a dezinfekce se nevztahují naše záruky ani garance na produkty.

Aktivně spolupracujeme s lídry na světovém trhu v oblasti prevence infekcí na nejlepších způsobech čištění a dezinfekce našich výrobků pro bezpečnost a zdraví našich zákazníků a jejich zaměstnanců. I nadále budeme tyto pokyny pravidelně aktualizovat.