Pre všetky produkty Cisco odporúčame používať mäkkú handričku bez chĺpkov a vyhýbať sa abrazívnym alebo hrubým materiálom. Odporúča sa tiež odpojiť zariadenie pred čistením.

Čistenie dotykových sklenených povrchov

Pri všeobecnom čistení utrite povrch doskových, stolových a dotykových ovládačov mäkkou suchou handričkou alebo použite bežnú utierku na obrazovku na báze alkoholu. Na účely dezinfekcie naneste roztok 70 % izopropylalkoholu na čistú mäkkú handričku a jemne utrite. Nestriekajte priamo na zariadenie. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, aerosólové spreje ani bielidlá. Neodporúčame iné riešenia pre naše sklenené povrchy, pretože môžu rozpustiť ochranný povlak na obrazovke.

Čistenie nedotykových monitorov

Pri všeobecnom čistení utrite povrch produktov MX a Room Series s použitím malého množstva čistiacich prostriedkov bez obsahu alkoholu na mäkkú, čistú handričku bez chĺpkov a jemne povrch utrite.

Nepoužívajte acetón, toluén ani alkohol, pretože môžu spôsobiť chemické poškodenie polarizátora obrazovky.

Čistenie plastových a kovových komponentov a krytov

Začnite nanesením malého množstva čistiacich prostriedkov bez obsahu alkoholu na mäkkú, čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, a jemne utrite povrch. Na plastové a kovové časti zariadení nepoužívajte 70 % izopropylalkohol, pretože by mohlo dôjsť k odfarbeniu alebo zakaleniu častí a potenciálne by sa mohla časom zhoršiť integrita častí.

Ak je potrebná dezinfekcia plastov a kovu, môžete na vlastné riziko použiť 70% izopropylalkohol.

Čistenie textílií a tkanín

Na textilné predné strany našich výrobkov odporúčame používať iba mäkkú suchú handričku. Odporúčame úplne odstrániť látkový poťah (ak je to možné), ak je potrebné látku dezinfikovať. Nie je možné odstrániť látku z aktuálneho video zariadenia Room Kit alebo Room Kit Mini.


Na poškodenie vašich produktov Cisco v dôsledku čistenia a dezinfekcie sa nevzťahujú naše záruky ani záruky na produkty.

Aktívne pracujeme s lídrami na trhu v odvetví globálnej prevencie infekcií na najlepších spôsoboch čistenia a dezinfekcie našich produktov pre bezpečnosť a zdravie našich zákazníkov a ich zamestnancov a budeme aj naďalej pravidelne aktualizovať túto smernicu.