Към съобщенията, изберете пространството и след това щракнете хора .

Изберете пространството, докоснете менюто за дейности, и изберете График .

Изберете пространството, докоснете менюто за дейности, и изберете График .

В пространството щракнете Отворете панела за активности след това щракнете хора