Отидете на Интервали, изберете пространството и след това щракнете върху хора.

Изберете пространството, докоснете менюто за активност и изберете Хора.

Изберете пространството, докоснете менюто за активност и изберете Хора.

В пространството щракнете върху Отваряне на панела заактивности след това щракнете върху хора