Отидете на Интервали, изберете пространството и след това щракнете върху хора.

Изберете пространството, отидете в менюто за активност , и изберете Хора .

В пространството щракнете върху Отваряне на панела заактивности след това щракнете върху хора