Gå til meldinger, velg området, og klikk deretter på Folk .

Velg området, gå til aktivitetsmenyen, og velg Tidsplan .

Velg området, gå til aktivitetsmenyen, og velg Tidsplan .

Klikk på i området Åpne aktivitetspanel, og klikk deretter Folk