Gå til Områder, velg området, og klikk deretter på Personer.

Velg området, gå til aktivitetsmenyen , og velg Personer.

Klikk på Åpne aktivitetspanel i området, og klikk deretter på Personer