Gå til Områder, velg området, og klikk deretter på Personer.

Velg spacet, trykk aktivitetsmenyen , og velg Personer .

Velg spacet, trykk aktivitetsmenyen , og velg Personer .

Klikk på Åpne aktivitetspanel i området, og klikk deretter på Personer