Přejděte na Mezery, vyberte mezeru a klikněte na Lidé.

Vyberte prostor, klepněte na nabídku aktivit a zvolte Lidé.

Vyberte prostor, klepněte na nabídku aktivit a zvolte Lidé.

V prostoru klikněte na Otevřít panelaktivity a potom klikněte na Lidé