Přejděte na Prostory , vyberte prostor a klikněte na možnost Osoby.

Vyberte prostor, přejděte do nabídky aktivity a zvolte možnost Osoby.

V prostoru klepněte na možnost Otevřít panel aktivit a pak klepněte na tlačítko Osoby