Přejděte do části Zasílání zpráv, vyberte prostor a klikněte na možnost Lidé.

Vyberte prostor, klepněte na nabídku aktivit a zvolte možnost Lidé.

Vyberte prostor, klepněte na nabídku aktivit a zvolte možnost Lidé.

V prostoru klikněte na možnost Otevřít panel aktivit a potom na možnost Lidé