עבור אל העברת הודעות, בחר את המרחב ולאחר מכן לחץ על אנשים.

בחר את המרחב, הקש על תפריט הפעילות ובחר אנשים.

בחר את המרחב, הקש על תפריט הפעילות ובחר אנשים.

במרחב, לחץ על פתח את לוח הפעילות, ולאחר מכן לחץ על אנשים