נכנסים לקטע מרחבים , בוחרים את הנכס ולוחצים על אנשים.

בוחרים את הנכס, מקישים על תפריט הפעילות ובוחרים באפשרות אנשים.

בוחרים את הנכס, מקישים על תפריט הפעילות ובוחרים באפשרות אנשים.

במרחב, לוחצים על פתיחת חלונית הפעילות ולוחצים על אנשים