Gå till Meddelanden, välj utrymmet och klicka sedan på Personer.

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenynoch välj Schemalägg.

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenynoch välj Schemalägg.

Klicka på Öppna aktivitetspanelen i utrymmetoch klicka sedan på Personer