Ga naar Berichten, selecteer de omgeving en klik vervolgens op Personen.

Selecteer de ruimte, tik op het activiteitenmenuen kies Schedule.

Selecteer de ruimte, tik op het activiteitenmenuen kies Schedule.

Klik in de omgeving op Activiteitendeelvenster openenen klik vervolgens op Personen