Когато са активирани записи за отделни потребители, всяка среща, събитие или тренировъчна сесия, която потребителят хоства, е записана. Записът започва, когато събранието започне и не може да бъде спряно или спряно на пауза, след като събранието започне.

Преди да започнете

Преди да разрешите тази функция сайт администратори трябва да позволи съхранение разпределение свръхтаки.

1

Влезте в Администриране на сайта и изберете Управление на потребители > Редактиране на потребител , след което изберете потребителя.

2

Превъртете до Защита и изберете Автоматично записване на всички събрания.

За да приложите тази настройка, когато добавяте нов потребител, изберете Автоматично записване на всички събрания при добавянето им.