När inspelningar för enskilda användare är aktiverade spelas varje möte, händelse eller utbildningsmöte som användaren är värd för in. Inspelningen startar när mötet börjar och kan inte stoppas eller pausas när mötet väl har startat.

Innan du börjar

Innan du aktiverar den här funktionen måste webbplatsadministratörer tillåta att det tilldelade inspelningsutrymmet överskrids.

1

Logga in på webbplatsadministrationen och välj Användarhantering > Redigera användare och välj sedan en användare.

2

Bläddra till Säkerhet och välj Spela automatiskt in alla möten.

Om du vill använda den här inställningen när du lägger till en ny användare, Välj Spela automatiskt in alla möten När du lägger till dem.