Kada su omogućeni snimci za pojedinačne korisnike, zapisuje se svaki sastanak, događaj ili obuka koju korisnik hostuje. Snimanje počinje kada sastanak počne i ne može se zaustaviti ili pauzirati nakon početka sastanka.

Pre nego što počneš

Pre nego što omoguće ovu funkciju administratori lokacije moraju da dozvole prelamanje dodele prostora.

1

Prijavite se u administraciju lokacije i izaberite opciju > Edit User , a zatim izaberite korisnika.

2

Pomerite se do opcije "Bezbednost" i odaberite stavku Automatski zakaže sve sastanke.

Da biste primenili ovu postavku prilikom dodavanja novog korisnika, odaberite opciju "Automatski zakaže sve sastanke prilikom njihovog dodavanja".