כאשר הקלטות עבור משתמשים בודדים מופעלות, כל פגישה, אירוע או הדרכה שהמשתמש מארח מוקלטים. ההקלטה מתחילה כאשר הפגישה מתחילה ולא ניתן לעצור אותה או להשהות אותה, לאחר תחילת הפגישה.

לפני שתתחיל

לפני הפעלת תכונה זו, מנהלי אתרים חייבים לאפשר חריגות בהקצאת אחסון.

1

היכנס לניהול האתר ובחר ניהול משתמשים > ערוך משתמשולאחר מכן בחר את המשתמש.

2

גלול אל אבטחה ובחר הקלט באופן אוטומטי את כל הפגישות.

כדי להחיל הגדרה זו בעת הוספת משתמש חדש, בחר/י תעד/י באופן אוטומטי את כל הפגישות בעת הוספתן.