Keď je povolené nahrávanie pre jednotlivých používateľov, zaznamená sa každé stretnutie, udalosť alebo školenie, ktoré používateľ hostí. Nahrávanie sa spustí, keď sa schôdza začne, a po začatí schôdze sa nedá zastaviť ani pozastaviť.

Predtým ako začneš

Pred povolením tejto funkcie musia správcovia lokality povoliť nadmerné pridelenie úložiska.

1

Prihláste sa do správy lokality a vyberte správa užívateľov > Upraviť používateľaa potom vyberte používateľa.

2

Prejdite na Bezpečnosť a vyberte si Automaticky zaznamenávať všetky stretnutia.

Ak chcete toto nastavenie použiť pri pridávaní nového používateľa, vyberte Automaticky zaznamenávať všetky stretnutia pri ich pridávaní.