W przypadku włączenia nagrań dla poszczególnych użytkowników jest nagrywane każde spotkanie, wydarzenie lub sesja szkoleniowa nagrana przez użytkownika Nagrywanie rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia spotkania i nie można go zatrzymać ani wstrzymać po rozpoczęciu spotkania.

Zanim rozpoczniesz

Przed włączeniem tej funkcji administratorzy witryny muszą zezwolić na nadwyżki alokacji pamięci.

1

Zaloguj się do Administracji witryny i wybierz Zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownika, a następnie wybierz użytkownika.

2

Przewiń do Zabezpieczenia i wybierz Automatycznie rejestruj wszystkie spotkania.

Aby zastosować to ustawienie podczas dodawania nowego użytkownika, wybierz opcję Automatycznie rejestruj wszystkie spotkania podczas ich dodawania.