Задаване на въпрос

Slido е достъпна в Webex Срещи и Уебекс Уебинарс. Можете да използвате в Slido Webex събрания на версия 41.6 и по-нови сайтове, и в Webex Webinars на версия 41.9 и по-нови сайтове. Slido анкети и Q-A в уебинари са достъпни за до 10 000 присъстващи, докато викторини са на разположение за до 5000 участници.

1

Изберете Отговор в q&A панела, въведете отговора си и след това изберете Изпрати .

Ще видите Отговор само ако хостът е разрешил на участниците в събранието или уебинар да отговорят на въпроси.

2

Изберете Палец нагоре или Палец надолу да гласувате за въпроса.

Гласуването Палец надолу е достъпно само ако е разрешено от домакина на събранието.