Pokládka otázky

Slido je k dispozici ve schůzkách Cisco Webex na webech verze 41.6 a novějších. Tato funkce je k dispozici v nezávislém cyklu vydání. Zkontrolujte status.webex.com/maintenance, kdy bude na vašem webu k dispozici. Pokud chcete najít verzi webexových schůzek, kterou používáte, podívejte se na stránku Najít číslo verze schůzek Cisco Webex.

1

Na panelu Otázky a odpovědi vyberte Odpovědět, zadejte odpověď a pak vyberte Odeslat.

Odpověď uvidíte pouze v případě, že hostitel umožnil účastníkům schůzky odpovídat na otázky.

2

Vyberte Palec nahoru nebo Palec dolů hlasujte pro otázku.

Hlasování je Palec dolů k dispozici pouze v případě, že je povoleno hostitelem schůzky.