Položit otázku

Slido je k dispozici v webex Meetings a Webex Webinars. Můžete použít Slido v aplikaci Webex Meetings na webechverze 41.6 a novější a ve webinářích Webex na webechverze 41.9 a novější. Slido ankety a otázky a odpovědi ve webinářích jsou k dispozici až pro 10 000 účastníků, zatímco kvízy jsou k dispozici až pro 5 000 účastníků.

1

Na panelu Q&A vyberte Odpovědět, zadejte odpověď a pak vyberte Odeslat.

Odpověď se zobrazí pouze v případě, že hostitel povolil účastníkům schůzky nebo webináře odpovídat na otázky.

2

Vyberte Palec dolů nebo Palec nahoru hlasujte pro otázku.

Hlasování Palec nahoru je k dispozici pouze v případě, že je povoleno hostitelem schůzky.