Ask a question

Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych oraz na platformie spotkań Webex Suite. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

1

Wybierz pozycję Odpowiedz w panelu pytań i odpowiedzi, wpisz odpowiedź, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Zobaczysz opcję Odpowiedz tylko wtedy, gdy prowadzący zezwolił na udzielenie odpowiedzi na pytania.

2

WybierzThumbs uplubThumbs downaby zagłosować na to pytanie.

Głosowanie Kciuk w dół jest dostępne tylko wtedy, gdy jest włączone przez gospodarza spotkania.