Zadaj pytanie

Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

1

Wybierz pozycję Odpowiedz w panelu Pytania i odpowiedzi, wpisz odpowiedź, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Odpowiedź będzie widoczna tylko wtedy, gdy gospodarz zezwolił uczestnikom spotkania na odpowiadanie na pytania.

2

Wybierz Kciuk w górę lub zagłosuj na Kciuk w dół pytanie.

Głosowanie Kciuk w dół jest dostępne tylko wtedy, gdy jest włączone przez gospodarza spotkania.