Zadaj pytanie

Slido jest dostępny w Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz użyć tego Slido w Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynachoraz w Webex Webinars w wersji 41.9 i nowszych witrynach.Slido ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, podczas gdy quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

1

Wybierz pozycję Odpowiedz w panelu pytań i odpowiedzi, wpisz odpowiedź, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Odpowiedz zobaczysz tylko wtedy, gdy gospodarz zezwolił uczestnikom spotkania lub webinaru na odpowiadanie na pytania.

2

Wybierz Kciuk w górę lub zagłosuj na Kciuk w dół pytanie.

Głosowanie Kciuk w dół jest dostępne tylko wtedy, gdy jest włączone przez gospodarza spotkania.