Zadaj pytanie

Slido jest dostępny w WebexMeetings. Możesz używać Slido w planach dla maksymalnie 10 000 użytkowników w Webinariach Webex w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Ankiety Slido są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, a quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 użytkowników.

1

Wybierz pozycję Odpowiedz w panelu pytań i odpowiedzi, wpisz odpowiedź, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Odpowiedz zobaczysz tylko wtedy, gdy gospodarz zezwolił uczestnikom spotkania lub webinaru na odpowiadanie na pytania.

2

Wybierz Kciuk w górę lub zagłosuj na Kciuk w dół pytanie.

Głosowanie Kciuk w dół jest dostępne tylko wtedy, gdy zostało włączone przez gospodarza spotkania.