Добавяне на профила ви

Получете достъп до системата за управление на съдържанието на вашата фирма, без да напускате Webex App. Споделяне и редактиране на файлове в пространство с друго лице, или с вашия екип.


  • Корпоративни акаунти–Вашият администратор ви дава разрешения за достъп до системата за управление на корпоративното съдържание на вашата фирма.

  • Акаунти на доставчици на услуги––Свържете се с доставчика си, за да получите достъп до системата за управление на съдържанието на вашата фирма.

Вече имате разрешения? Добавете профила си в Google Диск към работния плот или мобилното си приложение.

Качване на файл

Качете файлове в Google Диск на настолното приложение, така че сте готови да ги споделите в пространство. Ограничете достъпа само до изглед, ако споделяте информационно съдържание, позволете разрешения за редактиране за екипно сътрудничество и дискусии.

Споделяне на файл

Споделяйте файлове от Google Диск на работния плот или мобилното приложение и започнете да си сътрудничите с екипа си.

Преглед и редактиране на файл

Преглед и редактиране на файлове, споделени от Google Диск в зависимост от споделените разрешения. Файлът се отваря в приложението, което е свързано с типа файл на вашия работен плот или мобилен.