Dodavanje naloga

Pristupite sistemu za upravljanje sadržajem vaše kompanije bez napuštanja Webex aplikacije. Delite i uređujete datoteke na prostoru sa drugom osobom ili sa svojim timom.


  • Enterprise nalozi–– Administrator vam daje dozvole za pristup sistemu upravljanja poslovnim sadržajem vašeg preduzeća.

  • Nalozi dobavljača usluga–– Obratite se dobavljaču da biste dobili pristup sistemu za upravljanje sadržajem vašeg preduzeća.

Već imate dozvole? Dodajte Google Drive nalog na radnu površinu ili mobilnu aplikaciju.

Otpremanje datoteke

Otpremite datoteke na Google Drive na desktop aplikaciji, tako da ste spremni da ih delite u prostoru. Ograničite pristup samo prikazu ako delite informativni sadržaj, dozvolite uređivanje dozvola za timske saradnje i diskusije.

Deli datoteku

Delite datoteke sa Google Drive-a na radnoj površini ili mobilnoj aplikaciji i počnite da sarađujete sa svojim timom.

Prikazivanje i uređivanje datoteke

Prikažite i uredite datoteke deljene sa Google Drive-a u zavisnosti od deljenih dozvola. Datoteka će se otvoriti u aplikaciji koja je povezana sa tipom datoteke na radnoj površini ili mobilnom telefonu.