Dodajte svoj nalog

Pristupite sistemu za upravljanje sadržajem kompanije bez napuštanja aplikacije Webex. Delite i uređujte datoteke u prostoru sa drugom osobom ili sa svojim timom.


 
  • Nalozi preduzeća – Administrator vam daje dozvole za pristup sistemu za upravljanje sadržajem preduzeća.

  • Nalozi dobavljača usluga – Obratite se dobavljaču da biste dobili pristup sistemu za upravljanje sadržajem vaše kompanije.

Veж imate dozvole? Dodajte Google Drive nalog na radnu površinu ili mobilnu aplikaciju.

Otpremite datoteku

Otpremite datoteke na Google Drive u aplikaciji za radnu površinu tako da ste spremni da ih delite u prostoru. Ograničite pristup samo za prikaz ako delite informacijski sadržaj, dozvolite uređivanje dozvola za timsku saradnju i diskusije.

Deli datoteku

Delite datoteke iz usluge Google Drive na radnoj površini ili mobilnoj aplikaciji i počnite da sarađujete sa svojim timom.

Prikazivanje i uređivanje datoteke

Prikažite i uredite datoteke deljene sa Google Drive-a u zavisnosti od deljenih dozvola. Datoteka će se otvoriti u aplikaciji koja je povezana sa tipom datoteke na radnoj površini ili mobilnom telefonu.