Přidat svůj účet

Získejte přístup k systému správy obsahu vaší společnosti, aniž byste opustili aplikaci Webex. Sdílejte a upravujte soubory v prostoru s jinou osobou nebo se svým týmem.


 
  • Podnikové účty – správce vám uděluje oprávnění k přístupu k podnikovému systému správy podnikového obsahu vaší společnosti.

  • Účty poskytovatele služeb – chcete-li získat přístup k systému správy obsahu vaší společnosti, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Již máte oprávnění? Přidejte svůj účet Google Drive do počítačové nebo mobilní aplikace.

Nahrajte soubor

Nahrávejte soubory na Disk Google v počítačové aplikaci, abyste je mohli sdílet v prostoru. Omezte přístup pouze na zobrazení, pokud sdílíte informační obsah, povolte oprávnění k úpravám pro týmovou spolupráci a diskuze.

Sdílet soubor

Sdílejte soubory z Disku Google v počítačové nebo mobilní aplikaci a začněte spolupracovat se svým týmem.

Zobrazit a upravit soubor

Zobrazujte a upravujte soubory sdílené z Disku Google v závislosti na sdílených oprávněních. Soubor se otevře v aplikaci, která je přidružená k typu souboru ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.