Pridajte svoj účet

Získajte prístup k redakčnému systému vašej spoločnosti bez toho, aby ste museli odísť Aplikácia Webex. Zdieľajte a upravujte súbory v priestore s inou osobou alebo so svojím tímom.


 
  • Podnikové účty – váš správca vám udeľuje povolenia na prístup k podnikovému systému správy obsahu vašej spoločnosti.

  • Účty poskytovateľa služieb––Kontaktujte svojho poskytovateľa, aby ste získali prístup k systému správy obsahu vašej spoločnosti.

Máte už povolenia? Pridajte svoj účet na Disku Google do vašej počítačovej alebo mobilnej aplikácie.

Nahrajte súbor

Nahrajte súbory na Disk Google v desktopovej aplikácii, takže ste pripravení ich zdieľať v priestore. Obmedzte prístup len na zobrazenie, ak zdieľate informačný obsah, povoľte povolenia na úpravy pre tímovú spoluprácu a diskusie.

Zdieľajte súbor

Zdieľajte súbory z Disku Google na desktope alebo mobilnej aplikácii a začnite spolupracovať so svojím tímom.

Zobraziť a upraviť súbor

Zobrazenie a úprava súborov zdieľaných z Disku Google v závislosti od zdieľaných povolení. Súbor sa otvorí v aplikácii, ktorá je priradená k typu súboru na vašom počítači alebo mobile.