Dodaj swoje konto

Uzyskaj dostęp do firmowego systemu zarządzania treścią bez opuszczania aplikacji Webex. Udostępniaj i edytuj pliki w przestrzeni z inną osobą lub zespołem.


  • Konta korporacyjne – administrator udziela Ci uprawnień dostępu do korporacyjnego systemu zarządzania zawartością w Twojej firmie.

  • Konta usługodawców – skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dostęp do firmowego systemu zarządzania treścią.

Masz już uprawnienia? Dodaj konto Dysku Google do aplikacji komputerowej lub mobilnej.

Przesyłanie pliku

Prześlij pliki na Dysk Google w aplikacji komputerowej, aby móc je udostępnić w przestrzeni. Ogranicz dostęp tylko do wyświetlania, jeśli udostępniasz zawartość informacyjną, zezwól na uprawnienia do edycji współpracy zespołowej i dyskusji.

Udostępnianie pliku

Udostępniaj pliki z Dysku Google w aplikacji komputerowej lub mobilnej i rozpocznij współpracę ze swoim zespołem.

Wyświetlanie i edytowanie pliku

Wyświetlaj i edytuj pliki udostępnione z Dysku Google w zależności od udostępnionych uprawnień. Plik zostanie otwarty w aplikacji skojarzonej z typem pliku na komputerze lub telefonie komórkowym.