1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУслуги и след това щракнете върху Настройки на вашата карта Съобщения.

2

Превъртете до Ограничения за гости на Team и след товапревключвайте Разрешаване на ограничения за гостите на екипа да се вкл.