1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.compřejděte do služby a klikněte na kartě Zprávy na Nastavení.

2

Přejděte na Omezení týmových hostů a pak přepněte Povolit omezení pro týmové hosty.