1

Från kund visningen på https:/admin.Webex.comgår du till tjänster och klickar sedan på inställningar på ditt meddelande kort.

2

Bläddra till Teams gäst begränsningar och växla sedan Aktivera begränsningar för team gäster till på.