1

מתצוגת הלקוח בכתובת https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ולאחר מכן לחץ על הגדרות בכרטיס ההודעות שלך.

2

גלול אל הגבלות אורח צוות ולאחר מכן החלף את האפשרות אפשר הגבלות עבור אורחי הצוות.