Администратори

Администраторите управляват временна платформа за устни преводи на организацията за Webex. Те са в състояние да планират сесии, да създават програми, да предоставят връзки към външна документация, да присвояват разрешения за роли и др. В една организация може да има повече от един администратор и да притежава определени знания и умения. Прочетете ръководството за администратори за повече подробности и инструкции стъпка по стъпка.

Преводачи

Устните преводачи създават онлайн стаи за определен език, достъпни за участници, които се нуждаят от превод в реално време. Освен това те имат възможност да разрешат затворени надписи за участниците, които са глухи или с увреден слух. Прочетете ръководството за устни преводачи за повече подробности и инструкции стъпка по стъпка.

Участници

Участниците могат да получат достъп до интерпретатор на живо, за да преведат сесия на предпочитания от тях език. Те могат да разговарят с други участници или да създават заседателни зали за отделни дискусии. Прочетете справочника за участниците за повече подробности и инструкции стъпка по стъпка.