Správci

Správci spravují prozatímní interpretační platformu organizace pro webex. Jsou schopni plánovat relace, vytvářet agendy, poskytovat odkazy na externí dokumentaci, přiřazovat oprávnění rolí a další. V organizaci může být více než jeden správce a měl by mít určité znalosti a dovednosti. Další podrobnosti a podrobné pokyny naleznete v příručce pro správce.

Tlumočníci

Tlumočníci vytvářejí online místnosti pro určitý jazyk, přístupné účastníkům, kteří potřebují překlad v reálném čase. Kromě toho mají možnost povolit uzavřené titulky pro neslyšící nebo sluchově neslyšící účastníky. Další podrobnosti a podrobné pokyny najdete v příručce pro tlumočníky.

Účastníci

Účastníci mají přístup k živému tlumočníkovi a překládají relaci v preferovaném jazyce. Mohou také chatovat s ostatními účastníky nebo vytvářet zasedací místnosti pro samostatné diskuse. Další podrobnosti a podrobné pokyny najdete v příručce pro účastníky.