Administratörer

Administratörer hanterar en organisations plattform för tolkningen av Webex. De kan schemalägga möten, skapa agendas, tillhandahålla länkar till extern dokumentation, tilldela rollbehörigheter med mera. Det kan finnas fler än en administratör i en organisation och måste känna till vissa kunskaper och kunskaper. Läs handboken för administratörer för mer information och steg-för-steg-instruktioner.

Tolkar

Tolkar skapar online-rum för ett visst språk, som är tillgängliga för mötesdeltagare som behöver realtid översättning. Dessutom har de möjlighet att aktivera dold textning för deltagare som är den bästa deltagaren eller den som hör av sig. Läs handboken för tolkar för mer information och steg-för-steg-instruktioner.

Deltagare

Mötesdeltagare kan använda en livestolk för att översätta ett möte på det språk som de föredrar. De kan också chatta med andra mötesdeltagare eller skapa mötesrum för separata diskussioner. Läs mötesdeltagarnas guide för mer information och steg-för-steg-instruktioner.