Само притежателите на акаунти за хостове на Webex на сайта Ви могат да бъдат обозначени като cohost или алтернативен хост. Webex Срещи и Webex Събития (нови) използват ролята на cohost, докато Webex Събития (класически) продължава да използва ролята на алтернативен хост. За повече информация вижте Cohosts.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > опции .

2

Превъртете до Планиране на опции за събрания раздел и проверете някое от следните неща:

 • За да позволите на потребителите да присвояват cohosts или алтернативни хостове, проверете Потребителите могат да позволят на други потребители да насрочват събрания от тяхно име

  • Позволете на потребителите да оставят всеки с хост акаунт на този сайт да хоства планираните от тях събрания

  • Видео конферентните системи в моята организация могат да стартират и да се присъединяват към събрания без подкана.

   • Позволява на потребителите да променят това предпочитание

3

Превъртете до долната част на страницата и щракнете върху Актуализиране.

1

От изгледа на клиенти в https://admin.webex.com отидете на Услуги > събрания.

2

Изберете webex сайта, за който искате да промените настройките, и изберете Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опции засайта .

4

Превъртете до Опции за събрание за планиране и проверете някое от следнитенеща:

 • За да позволите на потребителите да присвояват cohosts или алтернативни хостове, проверете Потребителите могат да позволят на други потребители да насрочват събрания от тяхно име

  • Позволете на потребителите да оставят всеки с хост акаунт на този сайт да хоства планираните от тях събрания

  • Видео конферентните системи в моята организация могат да стартират и да се присъединяват към събрания без подкана.

   • Позволява на потребителите да променят това предпочитание

5

Превъртете до долната част на страницата и щракнете върху Актуализиране.