Samo Webex korisnike naloga organizatora na vašoj lokaciji mogu označiti kao suorganizatora ili alternativni organizator. Sastanci i vebinari koriste ulogu suorganizatora, dok Events (klasični) i dalje koriste alternativni organizator ulogu. Više informacija potražite u suorganizatorima.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se da biste zakazali opcije sastanka i proverite bilo šta od sledećeg:

 • Da biste dozvolili korisnicima da dodele suorganizatore ili alternativne organizatore, proverite Da li korisnici mogu dopustiti drugim korisnicima da zakazuju sastanke u njihovo ime

  • Dozvoli korisnicima da omoguće svakome sa nalogom organizatora na ovoj lokaciji da organizuju zakazane sastanke

  • Sistemi za video konferencije u mojoj organizaciji mogu da pokrenu sastanke i pridruže im se bez upita.

   • Dozvoli korisnicima da promene ovu željenu opciju

3

Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Ažuriraj.

1

Prijavite se na Control Hub i idite na sastanak > usluge.

2

Kliknite na dugme Lokacije, odaberite Webex sajt za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajene postavke izaberite "Alatka za zakazivanje".

4

U odeljku Opcije zakazivanja sastanka izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Da biste korisnicima dozvolili da dodele suorganizatore ili alternativne organizatore, uključite:

  • Korisnici mogu dopustiti drugim korisnicima da zakazuju sastanke u njihovo ime.

  • Kada zakazujete sastanak, korisnici mogu da izaberu alternativni organizator (ili suorganizatora).
  • Dozvoli korisnicima da omoguće svakome sa nalogom organizatora na ovoj lokaciji da organizuju zakazane sastanke ili sastanke u ličnoj sobi.
5

Kliknite na Sačuvaj.