Tylko posiadacze kont hosta Webex w Twojej witrynie mogą być wyznaczeni jako współgospodarz lub alternatywny host. Webex Meetings i Webex Events (nowe) używają roli cohost, podczas gdy Webex Events (klasyczna) nadal używają alternatywnej roli hosta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cohosts.

1

Zaloguj się do Administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

Przewiń do sekcji Opcje planowania spotkania i sprawdź dowolną z następujących opcji:

 • Aby zezwolić użytkownikom na przypisywanie współgospodarzy lub alternatywnych hostów, zaznacz pole wyboru Użytkownicy mogą zezwalać innym użytkownikom na planowanie spotkań w ich imieniu

  • Zezwalaj użytkownikom na zezwalanie każdemu, kto ma konto hosta w tej witrynie, na organizowanie zaplanowanych spotkań

  • Systemy wideokonferencyjne w mojej organizacji mogą rozpoczynać spotkania i dołączać do nie bez monitu.

   • Zezwalaj użytkownikom na zmianę tej preferencji

3

Przewiń do dołu strony i kliknij Aktualizuj .

1

Z widoku Klient w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi > Spotkania.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Konfigurujwitrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

Przewiń do pozycji Opcje planowania spotkaniai sprawdź dowolną z następujących opcji:

 • Aby zezwolić użytkownikom na przypisywanie współgospodarzy lub alternatywnych hostów, zaznacz pole wyboru Użytkownicy mogą zezwalać innym użytkownikom na planowanie spotkań w ich imieniu

  • Zezwalaj użytkownikom na zezwalanie każdemu, kto ma konto hosta w tej witrynie, na organizowanie zaplanowanych spotkań

  • Systemy wideokonferencyjne w mojej organizacji mogą rozpoczynać spotkania i dołączać do nie bez monitu.

   • Zezwalaj użytkownikom na zmianę tej preferencji

5

Przewiń do dołu strony i kliknij Aktualizuj .