Вашият сайт трябва да бъде управляван или свързан с Control Hub, за да се показват всички промени в конфигурацията на сайта и дейности по управление на записите.

Всеки отчет има ограничение от 20 000 одитни събития, които можете да експортирате. Ако вашата организация има повече от 20 000 събития, коригирайте датата или филтрирайте, за да намалите броя на събитията.


 

Ние съхраняваме одитни събития за една година. Ако търсите по период от време, не можете да търсите събития, по-стари от една година (от текущата дата).

1

Влезте в Control Hub на адрес https:/ / admin.webex.com и отворете страницата Отстраняване на неизправности.

2

Кликнете върху раздела Административни дейности.

Можете да филтрирате по конкретни администратори, описания на събития или засегнати ресурси. Можете също да намалите диапазона от дати, за да ви помогне да намерите конкретни събития.

3

Кликнете върху Експортиране в CSV, за да изтеглите събитията във файл.

За повече информация относно събитията в регистрационния файл на активността вижте Справка за събития за проверка на Control Hub.