Nettstedet ditt må være Control Hub-administrert eller koblet til for å vise alle endringer i nettstedets konfigurasjon og registreringsadministrasjonsaktiviteter.

Hver rapport har en grense på 20 000 revisjonshendelser som du kan eksportere. Hvis organisasjonen din har mer enn 20 000 hendelser, justerer du datoen eller filtrene for å redusere antallet hendelser.


 

Vi beholder revisjonshendelser i ett år. Hvis du søker etter datoperiode, kan du ikke søke etter hendelser som er eldre enn ett år (fra gjeldende dato).

1

Logg på Control Hub på https://admin.webex.com og åpne siden Feilsøking.

2

Klikk på fanen Administratoraktiviteter.

Du kan filtrere etter spesifikke administratorer, hendelsesbeskrivelser eller berørte ressurser. Du kan også redusere datoperioden for å hjelpe deg med å finne spesifikke hendelser.

3

Klikk på Eksporter til CSV for å laste ned hendelsene til en fil.

For mer informasjon om hendelsene i aktivitetsloggen, se referanse for kontrollhub-revisjonshendelser.