Twoja witryna musi być zarządzana lub połączona z Control Hub, aby wyświetlać wszystkie zmiany konfiguracji witryny i rejestrować działania związane z zarządzaniem.

Każdy raport ma limit 20 000 zdarzeń audytu, które można wyeksportować. Jeśli Twoja organizacja ma ponad 20 000 wydarzeń, dostosuj datę lub filtry, aby zmniejszyć liczbę wydarzeń.


 

Zdarzenia audytowe przechowujemy przez okres jednego roku. Jeśli wyszukujesz według zakresu dat, nie możesz wyszukiwać wydarzeń starszych niż jeden rok (od bieżącej daty).

1

Zaloguj się do Control Hub na https://admin.webex.com i otwórz stronę Rozwiązywanie problemów.

2

Kliknij kartę Działania administratora.

Możesz filtrować według określonych administratorów, opisów zdarzeń lub zasobów, których dotyczy problem. Możesz również skrócić zakres dat, aby ułatwić znajdowanie określonych wydarzeń.

3

Kliknij opcję Eksportuj do CSV, aby pobrać zdarzenia do pliku.

Aby uzyskać więcej informacji o zdarzeniach w dzienniku aktywności, zobacz Informacje o zdarzeniach kontroli Centrum sterowania.