Din webbplats måste hanteras eller länkas till Control Hub för att visa alla ändringar i webbplatskonfigurationen och aktiviteter för inspelningshantering.

Varje rapport har en gräns på 20 000 granskningshändelser som du kan exportera. Om din organisation har fler än 20 000 händelser kan du justera datumet eller filtren för att minska antalet händelser.


 

Vi behåller granskningshändelser i ett år. Om du söker efter datumintervall kan du inte söka efter händelser som är äldre än ett år (från dagens datum).

1

Logga in på Control Hub på https:///admin.webex.com och öppna sidan Felsökning .

2

Klicka på fliken Administratörsaktiviteter .

Du kan filtrera efter specifika administratörer, händelsebeskrivningar eller påverkade resurser. Du kan även minska datumintervallet för att hitta specifika händelser.

3

Klicka på Exportera till CSV för att hämta händelserna till en fil.

Se Referens för granskningshändelser i Kontrollhubben för aktivitetslogg mer information om händelserna i kontrollhubben.